Plán na cvičenie

Konkrétne :
 • Otvorenie Android Studio

ListView a Adapter

Aplikacia, ktora vam zobrazi texty v ListView za pomoci Adaptera.

Ukazka vysledku aplikacie:
Ukazka aplikacie

Navod: Pouzite vedomosti z prednasky alebo/a z kurzu AfI Lekcia 1.

Úloha 1

Otvorenie Android Studio a vytvorenie novej aplikacie.

Ukazka aplikacie:
Ukazka aplikacie (1.krok)

Ukazkovy kod z udacity:
Hello World

FotoNavod pre skolske PC :
Vytvorenie AVD
Spustenie v AVD

Vseobecny navod: Vývoj aplikácií pre Android (5) – Prvá aplikácia -- [PDF]

Úloha 2

Vlozte do aplikacie :

 • Fragment - Obsahuje jeden TextView s textom "Hello World"
 • Pripravte si layout pre jeden prvok v zozname ListView - Obsahuje jeden prvok TextView

Ukazkovy kod z udacity:
List item

Ukazka aplikacie:
Ukazka aplikacie (2.krok)

Úloha 3

Zmente vytvoreny fragment (fragment_main.xml), tak aby obsahoval FrameLayout v ktorom bude ListView.

Ukazkovy kod z udacity:
FrameLayot + ListView

Ukazka aplikacie:
Ukazka aplikacie (3.krok)

Úloha 4

V MainActivity pridajte do ArrayListu sample udaje.

String[] data = {
          "Mon 6/23 - Sunny - 31/17",
          "Tue 6/24 - Foggy - 21/8",
          "Wed 6/25 - Cloudy - 22/17",
          "Thurs 6/26 - Rainy - 18/11",
          "Fri 6/27 - Foggy - 21/10",
          "Sat 6/28 - TRAPPED IN WEATHERSTATION - 23/18",
          "Sun 6/29 - Sunny - 20/7"
      };

Ukazkovy kod z udacity:
Sample udaje

Ukazka aplikacie:
Ukazka aplikacie (4.krok)

Úloha 5

V MainActivity vytvorte adapter a pridajte sample udaje z ArrayListu do Adaptera.

Ukazkovy kod z udacity:
ArrayAdapter

Ukazka aplikacie:
Ukazka aplikacie (5.krok)

Úloha 6

V MainActivity naplnte ListView adapterom s ukazovymi udajmi.

Ukazkovy kod z udacity:
Naplnenie ListView adapterom

Ukazka aplikacie:
Ukazka aplikacie (6.krok)

Odporucane kurzy

 • Developing Android Apps
 •