Plan na cvicenie

Konkrétne :
  • Broadcast Receiver a intenty
  • Vlastne akcie v intente
  • Notifikacie
  • PendingIntent
  • Service

Úloha 1 - Broadcast Receiver a intenty

Implementujte Broadcast Receiver, ktory vam zachyti vami vybranu akciu a zobrazi ju v Toaste alebo v konzole.

Pozn.: Pre realne zariadenie napr. android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED , alebo pre AVD napr. android.intent.action.BATTERY_LOW

Developing Android Apps Lesson 4 - Intents
Broadcasts overview
Intents and Intent Filters

Úloha 2 - Vlastne akcie v intente

Vytvorte si vlastnu akciu v intente. Potom spustite vasu akciu a nasledne ju odchytte a zobrazte ju v Toaste alebo v konzole.

Developing Android Apps Lesson 4 - Intents
Broadcasts overview
Intents and Intent Filters

Úloha 3 - Notifikacie

Upravte zachytavanie predoslych akcii, tak aby sa informacia o zachyteni zobrazovala v notifikacii.

Notifications Overview
Create a Notification

Úloha 4 - PendingIntent

Pouzite PendingIntent na otvorenie stranky http://www.mcomputing.eu po kliknuti na notifikaciu s predchadzajucej ulohy.

Notifications Overview
Start an Activity from a Notification

Úloha 5 - Service

Upravte Broadcast Receiver, tak aby po zachyteni akcii spustil Service, ktory vam zobrazi notifikaciu (po kliknuti na nu sa otvori stranka http://www.mcomputing.eu)

Services Overview
Create a background service

Odporucane kurzy