Plan na cvicenie

Konkrétne :
  • AsyncTask
  • Zápis do internej pamäte
  • SharedPreferences
  • SQLite, SQLiteOpenHelper

Úloha 1 - AsyncTask

Vytvorte si novu aplikaciu, ktora bude mat jeden EditText, jeden Button a jeden TextView. Do EditTextu napisete url stranky, a po stlaceny na Button sa vam stiahne zdrojovy kod stranky a vypise sa do TextView. Pouzite metodu onPreExecute() na zobrazenie ukazovatela priebehu, doInBackground() na stiahnutie kodu v pozadi a onPostExecute() na skrytie ukazovatela priebehu a zobrazenie kodu v TextView.

Pomocky:
Kod na stiahnutie stranky.
Android ukazka

Úloha 2 - Zápis do internej pamäte

Stiahnuty kod z predchadzajucej stranky, ulozte do internej pamate, a po otvoreni aplikacii ho opat nacitajte do TextView.

Pomocky:
Android Basics: Data Storage
Android ukazka

Úloha 3 - SharedPreferences

Do SharedPreferences ulozte url linku webovej stranky, a po otvoreni aplikacii ju vypiste opat do EditTextu.

Pomocky:
Android Basics: Data Storage
Android ukazka

Úloha 4 - SQLite, SQLiteOpenHelper

Pouzite databazu na uchovanie historie URL linkov a casov ich stiahnutia.
Po stlaceni tlacidla ulozte URL a cas do SQLite databazy. PRidajte dalsiu aktivitu v ktorej zobrazite ListView s URL strankami a ich casmi. Po kliknuti na jeden z nich sa otvori predchadzajuca aktivita - vyplni sa EditText a stiahne sa kod.

Pomocky:
Android Basics: Data Storage
Android ukazka

Odporucane kurzy